Verantwoording en toezicht

 • Governance

  AlleeWonen hecht belang aan een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. We onderschrijven de principes van de governance code en zijn ontvankelijk voor mogelijkheden tot verbetering.

  Lees verder
 • Integriteit

  Bij AlleeWonen vinden we betrouwbaarheid en integriteit belangrijk.

  Lees verder
 • Netwerk

  Als maatschappelijk ondernemer willen we de positie van buurten , wijken en bewoners versterken. Door bewoners en maatschappelijke partners te verbinden willen we komen tot resultaatgericht aanpakken, waardoor de ontwikkeling van wijken, diensten en andere maatschappelijke prestaties worden versneld.

  Bij het vervullen van onze taakopvatting speelt verbinding met de (lokale) gemeenschap een wezenlij-ke rol. In ons netwerk werken we op niet-vrijblijvende manier samen met onze partners aan de aanpak van specifieke vraagstukken. We leggen de nadruk op het realiseren van de sluitende netwerken, waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

  Lees verder
 • Visitatie

  Onafhankelijk bureau onderzoekt prestaties en resultaten 2011-2014

  Lees verder
 • KWH

  We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan de wensen van onze klanten en dat we onze dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren.

  Lees verder
 • Uittreksel Kamer van Koophandel en ANBI nummer

  U vindt hier ons uittreksel van de Kamer van Koophandel en ANBI nummer.

  Lees verder
 • Toezichtbrief

Uitgelicht

Ik heb een vraag