Jaarverslag AlleeWonen 2016

Blijvende inzet voor betaalbaarheid: geen verkoop meer sociale huurwoningen en beperkte huurverhoging

info
Klik op de afbeelding om de infographic te bekijken.
 
Uit het jaarverslag van 2016 blijkt dat AlleeWonen zich in zowel Roosendaal als Breda vooral inzette voor de betaalbaarheid van het wonen. We constateren dat betaalbaar wonen voor steeds meer mensen onder druk staat. Daarom beperkten we de huurverhoging voor de laagste inkomens tot inflatie en verhoogden het aantal woningen in de goedkope en betaalbare categorieën. 
 
Voor de goedkoopste woningen kozen we niet voor verkoop of sloop, zodat we deze voorraad voor onze primaire doelgroep behielden en zelfs wat konden vergroten. Wetgeving gaf ons ruimte om de huren meer te verhogen, maar hier maakten we nadrukkelijk geen gebruik van. We zagen en zien een toename van nieuwe en bestaande huurders die extra aandacht en zorg nodig hebben. Onze zichtbaarheid en inzet in buurten en wijken is en blijft daarom van groot belang.
 
Een steen is geen bankbiljet
In het kader van de Woningwet moeten alle corporaties nu hun vastgoed bepalen op basis van marktwaarde. Als alle corporaties op dezelfde manier waarderen kunnen ze beter met elkaar vergeleken worden. In de jaarrekening is om die reden een flink jaarresultaat zichtbaar. De waarde van ons vastgoed is gestegen en daardoor is ook ons eigen vermogen gestegen. Dit betekent niet dat we meer geld op de bank hebben staan om uitgaven of investeringen mee te doen; het is een waarde op papier. Het zit in de stenen van onze huizen, maar een steen is geen bankbiljet. We hebben gewoon nog dezelfde huizen als vorig jaar, alleen zijn ze op papier meer waard.
 
Voorgenomen fusie
Samen met Woonstichting Etten-Leur namen we het besluit  tot een voorgenomen fusie. Daardoor besparen we kosten, zodat we meer kunnen investeren in bijvoorbeeld betaalbare woningen en duurzaamheid. Door samen te werken, kunnen we meer betekenen voor bewoner, buurt en stad.
 
100 jaar
Tot slot was 2016 het jaar waarin AlleeWonen haar 100-jarig bestaan vierde, samen met bewoners en medewerkers. Hier kijken we met plezier op terug!
 
Open hier het complete jaarverslag.

Uitgelicht

Ik heb een vraag