Groot onderhoud flat Moewijkzicht officieel van start gegaan

werkzaamheden zijn al begonnen

Persbericht in sanemwerking met aannemer Dura Vermeer:

De werkzaamheden aan de flat Moerwijkzicht in Breda zijn inmiddels van start gegaan. Op maandagmiddag 12 juni jl. vierden bewoners van de flat samen met opdrachtgever AlleeWonen uit Breda en uitvoerde partij Dura Vermeer de start van het groot onderhoud aan de flat aan de Jan Darkennisstraat. Met het afrollen van een metershoog spandoek met de tekst ‘Wij zijn gestart’ werd de start van het groot onderhoud officieel ingeluid. Aan de flat zijn de steigers geplaatst en er wordt al volop gewerkt aan de galarijen en balkons.  Aanstaande vrijdag 16 juni start Dura Vermeer met de onderhoudswerkzaamheden in de woningen

Werkzaamheden
De werkzaamheden in de woning bestaan onder andere uit aanpassing van de verwarming naar een individueel warmtesysteem met een eigen afleverset. De gasaansluiting wordt hierbij tezijnertijd afgesloten. Daarnaast is er een aanpassing van de ventilatie, verbeteren van de energieprestatie van de schil door betere isolatie van de gevelpanelen, betere kierafdichting, nieuwe voordeuren en vooral een enorme hoeveelheid schilderwerk aan de betonen geveldelen. 

21 nationaliteiten onder één dak
De belangrijkste uitdagingen voor het project zijn het uitvoeringstempo, 24 woningen per week (twee strangen van 12 woonlagen) en de communicatie met  21 verschillende nationaliteiten.

Draagvlak bewoners
De basis voor een geslaagde communicatie met zoveel nationaliteiten werd gelegd door zo’n 25 bewoners, etagecontactpersonen genoemd. Zij hebben zich ruim driekwart jaar intensief ingezet om andere bewoners in hun flat op de hoogte te houden van nieuws rondom het project. Zij informeerden hun medebewoners, maar haalden ook vragen op die leefden in de flat. Ook bij het behalen van het benodigde draagvlak van 70% hebben zij ervoor gezorgd dat hun buren naar de modelwoning kwamen voor meer uitleg en het bekijken van onder andere de warmte-afleverset. 

Achtergrondinformatie
Het groot onderhoud aan de 241 appartementen in de flat Moerwijkzicht  gebeurt in opdracht van AlleeWonen uit Breda en is een samenwerking tussen Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West en Onderhoud en Renovatie Zuid, Ennatuurlijk en uiteraard met de bewoners. Eerder is in de flat een modelwoning aangekleed met keuzemogelijkheden voor de bewoners van de flat. Deze modelwoning speelde een essentiële rol in het ophalen van 70% deelname van de bewoners. De meerderheid van de bewoners ging akkoord met het onderhoudsplan.

Oplevering
Het streven is om voor het einde van 2017 helemaal klaar te zijn met het onderhoud. Dit ook vanwege het begin van het stookseizoen van aan het einde van het jaar

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag