Breda

Alles over de wijken in de gemeente Breda.

 • Belcrum

  Belcrum is gebouwd in de jaren '30 en bestaat voor 60% uit vooroorlogse eengezinskoopwoningen en voor 20% uit sociale huurwoningen. In Belcrum wonen ca. 3.000 mensen en het is een levendige, sfeervolle volkswijk met grote buurtgebondenheid en diverse pleintjes.

  Lees verder
 • Biesdonk

  Biesdonk is de grootste en meest centrale buurt in Hoge Vucht. De buurt bestaat zowel uit flats als ruime eengezinswoningen. Het is een rustige buurt met veel groen en dichtbij veel faciliteiten, zoals winkelcentrum Moerwijk en diverse scholen.

  Lees verder
 • Boeimeer

  Boeimeer is een buurt in het zuiden van Breda met ca. 5.000 inwoners en te onderscheiden in Oud Boeimeer en Boeimeer. Oud Boeimeer is een buurt met smalle straatjes en eigen sfeer, Boeimeer is een parkenbuurt met veel groen en een groot aandeel koopwoningen. Er zijn weinig sociale huurwoningen.

  Lees verder
 • Brabantpark

  Brabantpark is een buurt in het oosten van Breda met ca. 9.000 bewoners. Brabantpark is gebouwd tussen 1940 en 1950 en is een ruim opgezette wijk met veel groenstroken, grasvelden en kinderspeelplaatsen. Er zijn zowel hoog- als laagbouw eengezinswoningen waar zowel ouderen, gezinnen als studenten wonen.

  Lees verder
 • Chassé

  Chassé is een echte binnenstadsbuurt met ca. 2.250 bewoners. Er zijn veel kleine straatjes met afwisselend bedrijfspanden en woonhuizen met veelal een- en tweepersoonshuishoudens. Er is verschil tussen oudere woningen in subbuurten Van Goorstraat en Concordia met hypermoderne ruime woonwijk Chassépark.

  Lees verder
 • Doornbos

  Doornbos is een ruim opgezette buurt net ten noorden van het spoor met ca. 2.000 inwoners. De buurt is ontstaan in jaren '50 en bestaat veelal uit laagbouwwoningen. Er is veel groen in de wijk.

  Lees verder
 • Fellenoord

  Fellenoord is een dicht bebouwde buurt in de binnenstad van Breda met ca. 1.500 bewoners. Het is een levendige volksbuurt met vooral sociale huurwoningen. Er is een sterke buurtgebondenheid. Sinds 2006 zijn veel nieuwe dure appartementencomplexen aan rand van de buurt gebouwd.

  Lees verder

  Lees meer over Centrum Fellenoord

 • Geeren-Zuid

  Geeren-Zuid is een buurt met veel sociale huurwoningen (80%) en ca. 3.500 bewoners. In de buurt staan zowel flats als typische jaren zestig doorzonwoningen. Er wonen relatief veel ouderen, eenoudergezinnen en de buurt heeft een multicultureel karakter. Het is een groene buurt met veel parkjes, groenstroken en waterpartijen.

  Lees verder
 • Haagpoort

  Haagpoort is een arbeidersbuurt die ontstaan is in de jaren '30. Het is een dichtbevolkt deel van Breda met veel kleine woningen, vooral sociale huurwoningen. Het deel Westeinde in jaren '90 geheel vernieuwd. De buurt wordt begrensd door de Singel. Er is veel bedrijvigheid aan de Haagweg en Haagdijk.

  Lees verder
 • Haagse Beemden

  De Haagse Beemden is een relatief jonge wijk met ca. 29.000 bewoners. Hier wonen veel jonge tweeverdieners en gezinnen. Het oudste gedeelte is een echte jaren-80 wijk met veel woonerven en hofjes. Het jonge gedeelte is gebouwd in de jaren 90 of later. Het is een kindvriendelijke wijk en er is veel groen in de wijk mede door het Haagse Beemden bos en de Asterplas. Er zijn veel fiets- en wandelpaden in de wijk.

  Lees verder
 • Heusdenhout

  Heusdenhout ligt aan de oostrand van Breda en is ontstaan tussen 1969 en 1975. Er wonen ca. 5.400 mensen in voornamelijk eengezinswoningen. Er zijn veel woonhofjes en enkele flats. De buurt bestaat voor de helft uit sociale huurwoningen uit de jaren-70. Het is een groene wijk met veel speelruimte voor kinderen. Er wonen relatief veel ouderen.

  Lees verder
 • Heuvel

  Heuvel is een buurt in Breda-Zuidwest. Deze buurt is ook wel bekend als de ’Staatsliedenbuurt’ en is gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De wijk heeft diverse portiekwoningen. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wijk door projecten stedelijke vernieuwing waaronder diverse nieuwbouw zoals bijvoorbeeld aan Dr. Struyckenplein. De wijk Heuvel heeft zo'n 6.300 inwoners.

  Lees verder
 • Liniekwartier

  Linie kenmerkt zich door bijzondere architectuur en een stedenbouwkundig patroon. In Linie wonen ca. 1.500 bewoners en de buurt is ontstaan in jaren '50. Het is een multiculturele buurt met zowel ouderen als jongeren, portieketagewoningen en eengezinswoningen. 60% van de woningen is sociale huur. Linie ligt dicht bij het stadscentrum en is toch een oase van rust met groen en waterpartijen.

  Lees verder
 • Princenhage

  Princenhage heeft ca. 7.900 bewoners en is een rustige en sociaal hechte buurt. Er is een authentiek dorpsplein met dorpswinkels en de buurt heeft een rijk verenigingsleven. 80% van de woningen zijn eengezinswoningen en de verhouding huur/koop is 50:50. Er zijn zowel oude pandjes als nieuwbouwwoningen. De buurt kent veel groenstroken, grasvelden en kinderspeelplaatsen. Er wonen zowel ouderen als gezinnen.

  Lees verder
 • Schorsmolen

  Schorsmolen is een dicht bebouwde buurt in het centrum van Breda en heeft ca. 2.900 bewoners. De buurt is gebouwd in de jaren ‘70 en heeft veel hoogbouw. Er wonen vooral alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Veel bewoners zijn starters. De buurt grenst aan de Singel, haven en het Spanjaardsgat.

  Lees verder
 • Spoorbuurt

  De spoorbuurt ligt tussen de singel en het spoor en heeft ca. 1.050 bewoners. De buurt is op te splitsen in een oostelijk en westelijk deel. Het oostelijk deel heeft oude herenhuizen met overwegend gezinnen, het westelijk deel zowel oude herenhuizen als nieuwbouw met veel starters (dicht bij station). De buurt zal de komende jaren een complete transformatie krijgen, het gebied rond het station (westelijk deel) wordt herontwikkeld.

  Lees verder
 • Tuinzigt

  Tuinzigt is een van de oudste wijken van Breda en is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw. Er wonen ca. 6.400 mensen. Het is een echte volkswijk; de inwoners hebben sterke sociale contacten en de bewoners zijn gehecht aan hun wijk. Tuinzigt bestaat uit een mix van huur- en koopwoningen. Het centrum van de wijk en diverse huurcomplexen zijn in de jaren '90 drastisch vernieuwd.

  Lees verder
 • Valkenberg

  Valkenberg ligt in de binnenstad van Breda en heeft ca. 1.750 inwoners. Er is veel bedrijvigheid en er zijn diverse woningtypes (zowel monumentale als nieuwbouwpanden). Er wonen veel alleenstaanden (studenten, ouderen en twintigers) en er is een grote hoeveelheid huurwoningen. De woningen zijn er in diverse prijsklassen. Aan de rand van de buurt ligt groot historisch park Valkenberg.

  Lees verder
 • Westerpark

  Westerpark is een van de jongste wijken in Breda en is ontstaan eind jaren '90. Er wonen ca. 3.500 mensen. De wijk ligt aan de rand van de stad. Het is een zeer ruim opgezette wijk met veel aandacht voor duurzaamheid en milieu. Westerpark heeft een groene woonomgeving met veel waterpartijen. De binnenstad is op 10 minuten fietsafstand. De wijk kent een eigentijdse architectuur en er is veel variatie in woningbouw. 34% van de woningen bestaat uit sociale huur- of koopwoningen. 25% zijn goedkope vrije sectorwoning en 41% duurdere vrije sectorwoningen. De verhouding huur en koop is 1:3.

  Lees verder
 • Wisselaar

  Wisselaar is een groene buurt aan de rand van Hoge Vucht en grenst aan de Vuchtpolder. De buurt heeft ca. 4.000 bewoners. Er is veel variatie in woningbouw, samenstelling van huishoudens en leeftijdsopbouw. Wisselaar ligt dicht bij park Hoge Vucht en winkelcentrum Hoge Vucht.

  Lees verder
 • IJpelaar

  IJpelaar is een wijk in het zuidoosten van Breda met ca. 5.400 bewoners. De wijk is gebouwd in de jaren ‘60 en is ruim opgezet. Het is een goed onderhouden buurt. 60% van de woningen is laagbouw, er zijn zowel lage etagewoningen als eengezinswoningen Er is veel groen. 60% van de woningen is huurwoning. Er wonen relatief veel senioren.

  Lees verder
 • Zandberg

  Zandberg is een aantrekkelijke woonbuurt dicht bij de binnenstad. De buurt is op te splitsen in drie delen: villabuurt, middenklassewoningen en stadsvernieuwingsgebied. Er wonen ca. 5.000 mensen. De buurt ademt rust en vriendelijkheid uit, er is een grote variatie in woningtypen: van villa's, herenhuizen, erkerwoningen tot rijtjes- en arbeiderswoningen. Er wonen mensen van allerlei rangen en standen en er is een groot netwerk van onderlinge sociale contacten.

  Lees verder
 • Teteringen

  Teteringen is een dorp op Bredaas grondgebied en heeft ca. 5.900 inwoners. Teteringen heeft een karakteristieke dorpskern en een actieve leefgemeenschap. Er heerst een dorpscultuur en er is een grote sociale verbondenheid en een actief verenigingsleven. 25% van de woningen is sociale huur. Er zijn veel koopwoningen in middeldure of duurdere prijsklasse. Er wonen veel gezinnen en ouderen. Teteringen ligt tussen de drie natuurgebieden Cadettenkamp, Vuchtpolder en Vrachelse Heide.

  Lees verder

Uitgelicht

Ik heb een vraag